Här har ni bilder på Nedtagning av besvärliga träd.

Högt och farligt träd

Kvista lite för säkert arbete

Toppen ryker

Nästa bit kapas av