Här har ni bilder på husgrund / trappor.

Före.

Efter.